Võ Tòng Đả Hổ - Tiger Hunter
Võ Tòng Đả Hổ - Tiger Hunter

Võ Tòng Đả Hổ - Tiger Hunter

Vào thời Bắc Tống, những con hổ ở đồi Cảnh Dương liên tục làm bị thương người dân, gây ra những tin đồn làm lung lay lòng người. Tại thời điểm này khi người dân gặp nguy hiểm, những tiêu tán dân của người Liêu đã lấy điều này làm cái cớ và lợi dụng cơ hội làm mọi việc và làm bất cứ điều gì họ muốn. Võ Tòng, người đi qua đây, đã tham gia vào sự hỗn loạn trong thế giới hỗn loạn.Trên đường đi gặp tiếng gầm dữ, phía trước nguy hiểm trùng trùng, Võ Tòng cũng không từ thân mình, dẹp bỏ những điều ác, cứu vớt bách dân trăm họ.

Genre: Action

Actor: Yuan Fufu , Yan Jiaying , Zhang Yaqi , Lu Yu

Director: Channel Choi

Writer:

Country: China

Release: 2020-05-08

Duration: 96 Min

Quality: HD

Rating: 0

0

Rating(1)


#Võ Tòng Đả Hổ - Tiger Hunter