VIP - Thuyết Minh
THIẾU LÂM THẬP BÁT LA HÁN - Eighteen Arhats of Shaolin Temple
THIẾU LÂM THẬP BÁT LA HÁN - Eighteen Arhats of Shaolin Temple

THIẾU LÂM THẬP BÁT LA HÁN - Eighteen Arhats of Shaolin Temple

18 tăng binh Thiếu Lâm nhận được ngự chiếu của hoàng thượng, phụng chỉ xuống phía Nam chống lại giặc Oa. Đến tiền tuyến Giang Chiết, tăng binh cứu được một nhóm người dân. Em trai của thủ lĩnh giặc Oa bị tăng binh tiêu diệt. Tăng binh dẫn theo nạn dân đến cửa ải Phi Ngư, tìm sự trợ giúp của quân Minh. Không ngờ lúc tới nơi, quân Minh trấn thủ cửa ải đều đã bỏ trốn….

Genre: Action , History

Actor: Tse Miu , Gu Shangwei , Xu Shaohang , Long Yangyang , Hu Shiqun

Director: Zhang Zhulin , Li Xijie

Writer:

Country: China

Release: 2020-02-20

Duration: 90 Min

Quality: HD

Rating: 0

0

Rating(1)


#THIẾU LÂM THẬP BÁT LA HÁN - Eighteen Arhats of Shaolin Temple