Tập 1 - Tập 24
Tam sinh tam thế thập lý đào hoa - Eternal Love (2017)
Tam sinh tam thế thập lý đào hoa - Eternal Love (2017)

Tam sinh tam thế thập lý đào hoa - Eternal Love (2017)

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là những câu chuyện về mối tình của người con gái sinh ra ở vườn đào mang tên Bạch Thiển. Từ duyên gặp gỡ và yêu mến Lý Kính, được hứa hôn với Tang Tịch, nhưng sau này lại bén duyên với Thái Tử Dạ Hoa của Cửu Trùng Thiên. Mối tình với Dạ Hoa và Bạch Thiển trải qua nhiều nạn kiếp nhưng tình duyên không đứt mà còn bền chặt.

Duration:

Quality: HD

Rating: 0

7.6

Rating(1)


#Eternal Love (2017) #Tam sinh tam thế thập lý đào hoa