VIP - Thuyết Minh
Đắm Chìm Trong Nhịp Điệu - Feel the Beat
Đắm Chìm Trong Nhịp Điệu - Feel the Beat

Đắm Chìm Trong Nhịp Điệu - Feel the Beat

Sau khi thất bại ở buổi thử vai Broadway, một vũ công vị kỷ miễn cưỡng trở về quê nhà và đồng ý huấn luyện một nhóm những đứa trẻ lập dị để tham gia cuộc thi lớn. 

#Đắm Chìm Trong Nhịp Điệu - Feel the Beat