VIP 1
Liều Thuốc Giáng Sinh - The Christmas Cure
Liều Thuốc Giáng Sinh - The Christmas Cure

Liều Thuốc Giáng Sinh - The Christmas Cure

Khi Vanessa Thompson, một bác sĩ chăm chỉ, trở về nhà vào dịp Giáng sinh, cô bị giằng xé giữa công việc, hoặc ở nhà để tiếp quản phòng khám gia đình, hoặc là cô nên đi theo tình yêu của mình. Vì chuyến thăm của cô đã khơi dậy một mối tình lãng mạn cũ, và khiến cô nhận ra mình cần tình yêu đến mức nào. Nhưng phòng khám của cô cũng cần một bác sĩ Thompson vào mỗi mùa lễ.

Duration: 90 Min

Quality: HD

Rating: 0

5.1

Rating(1)


#Liều Thuốc Giáng Sinh - The Christmas Cure #Liều Thuốc Giáng Sinh #The Christmas Cure