VIP - Thuyết Minh
ILIZA SHLESINGER: XÁC NHẬN ĐÃ GIẾT - Iliza Shlesinger: Confirmed Kills
ILIZA SHLESINGER: XÁC NHẬN ĐÃ GIẾT - Iliza Shlesinger: Confirmed Kills

ILIZA SHLESINGER: XÁC NHẬN ĐÃ GIẾT - Iliza Shlesinger: Confirmed Kills

Chương trình hài độc đáo nói về chương trình “Thương vụ bạc tỷ”. những trách nhiệm khi là phụ nữ và cách đối mặt với phần vô luật lệ đang tồn tại trong mỗi chúng ta.

Genre: Comedy

Actor: Iliza Shlesinger

Director: Bobcat Goldthwait

Writer: Iliza Shlesinger

Country: United States of America

Release: 2016-09-23

Duration: 77 Min

Quality: HD

Rating: 0

6.3

Rating(1)


#ILIZA SHLESINGER: XÁC NHẬN ĐÃ GIẾT - Iliza Shlesinger: Confirmed Kills