VIP 1
Chốn Tạm Dừng - The Stopover
Chốn Tạm Dừng - The Stopover

Chốn Tạm Dừng - The Stopover

Hai nữ quân nhân Aurore và Marine trở về từ chiến trường Afghanistan. Hai người sẽ dành ba ngày nghỉ phép cùng trung đội của mình ở đảo Síp trong một khách sạn năm sao như những khách du lịch bình thường, nơi họ sẽ được giúp đỡ để quên đi những ký ức về chiến tranh. Nhưng thực tế cho thấy rằng bạo lực không buông tha tâm trí người ta dễ dàng đến thế…

Duration: 102 Min

Quality: HD

Rating: 0

5.8

Rating(1)


#Chốn Tạm Dừng - The Stopover #Chốn Tạm Dừng #The Stopover