VIP - Thuyết Minh VIP 2 - Thuyết Minh VIP3 - Thuyết Minh
Asterix: Bí kíp luyện thần dược - Asterix: The Secret of the Magic Potion
Asterix: Bí kíp luyện thần dược - Asterix: The Secret of the Magic Potion

Asterix: Bí kíp luyện thần dược - Asterix: The Secret of the Magic Potion

Trong một lần thu thập nguyên liệu Thần Dược, pháp sư Getafix không may bị ngã gãy chân. Với sự giúp đỡ của chiến binh Gô-loa nhỏ bé Astérix và người bạn mập mạp thân thiết Obelix, pháp sư Getafix quyết định mở một cuộc truy lùng đệ tử nối nghiệp.

#Asterix: Bí kíp luyện thần dược - Asterix: The Secret of the Magic Potion